دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۹,۰۶۴,۴۷۷ نفر
۱۱,۵۳۶ نفر
۱۲,۹۶۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۳۰ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۴/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۳ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۲۳   کاربر ۲۳   صفحه
۰۴/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۵ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۴/۱۳ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۴/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۰۴ ۶   کاربر ۶   صفحه
۰۴/۰۳ ۴   کاربر ۱۲   صفحه
۰۴/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۲ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۷ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۲۵ ۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۷ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۸ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۹۹ ۲۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۰ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۵ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۲ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۹ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۸ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۹ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۷ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۰ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۷ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۳ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۰ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۸۵۴,۴۴۹ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۹۳,۸۰۵ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۰۴,۴۰۴ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۵۱,۲۱۸ ۹ %
EU
EU
۱,۲۰۲,۶۸۱ ۷ %
CHN
CHN
۶۰۳,۵۰۲ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۵۶,۷۱۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۹,۰۱۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۷۸,۱۹۳ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۰,۸۷۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۰۷۷ ۱ %
IND
IND
۹۰,۲۲۴ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۸۹۴ ۰ %
POL
POL
۵۳,۳۲۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۵۷۰ ۰ %
CAN
CAN
۴۱,۴۶۶ ۰ %
NLD
NLD
۴۰,۸۴۳ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۸۹۱ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۱۰۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۵۸ ۵۶ %
Other
Other
۲۲۵ ۱۹ %
Firefox
Firefox
۱۳۰ ۱۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۰ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۱۶ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۲ ۱ %
Safari
Safari
۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶ ۱ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۷۹ ۳۲ %
Windows 7 ۲۱۶ ۲۵ %
Windows 10 ۲۱۲ ۲۴ %
Linux ۸۱ ۹ %
XP ۴۱ ۵ %
Windows 8 ۲۵ ۳ %
Windows 2003 ۱۴ ۲ %
Vista ۴ ۰ %
iOS ۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
Duqm ۲
سیستم جامعه بندری ۱
pcs.pmo.ir ۱
جامعه بندری و کارکرد ان ۱
تعریف Pcs ۱
مفهوم pcs ۱