یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۸,۳۰۸,۹۶۳ نفر
۶,۳۶۰ نفر
۱۳,۷۱۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۸ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۶ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۰۴ ۲   کاربر ۱۰   صفحه
۰۲/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۳۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۱۹ ۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۳ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۶ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۲ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۸۱ ۲۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۵ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹۴ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۹ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۳ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۵ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۳ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۴ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۶ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۸ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۶۹۸,۴۱۲ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۴۸,۶۸۴ ۲۲ %
GBR
GBR
۲,۷۲۸,۷۰۹ ۱۵ %
USA
USA
۱,۶۹۹,۴۴۵ ۱۰ %
EU
EU
۱,۰۸۳,۴۰۵ ۶ %
CHN
CHN
۵۸۴,۴۵۴ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۲۸,۹۳۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۱,۴۰۷ ۱ %
ROM
ROM
۱۶۷,۶۵۲ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۷,۲۰۵ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۶,۳۵۱ ۱ %
IND
IND
۸۷,۴۴۸ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۰۹۶ ۰ %
POL
POL
۵۲,۹۶۴ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۱۴۱ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۸۵۶ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۸۳۴ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۲۲۸ ۰ %
PHL
PHL
۲۹,۱۳۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۰۵ ۵۶ %
Other
Other
۲۱۴ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۱۱۵ ۱۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶۰ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۰ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱۰ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۵ ۰ %
Safari
Safari
۵ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۲۶۸ ۳۵ %
Windows 7 ۲۰۶ ۲۷ %
Windows 10 ۱۸۱ ۲۳ %
Linux ۵۱ ۷ %
XP ۳۲ ۴ %
Windows 8 ۲۱ ۳ %
Windows 2003 ۱۱ ۱ %
Vista ۳ ۰ %
iOS ۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
Duqm ۲
سیستم جامعه بندری ۱
pcs.pmo.ir ۱
تعریف Pcs ۱
مفهوم pcs ۱
جامعه بندری و کارکرد ان ۱