شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/سیستم جامعه بندری

سیستم جامعه بندری

سیستم جامعه بندری (Port Community System)

 هدف و مزایای اجرای پروژه :

 هدف از اجرای این پروژه تعریف سیستم مکانیزه تبادل اطلاعات و اسناد بین سازمان‌ها و مراجع ذیربط حمل و نقل دریایی با رویکرد تکریم ارباب رجوع و تحقق دولت الکترونیک می‌باشد. در این پروژه وضع موجود تعاملات بین سازمانهای متعامل ، سیستم های درگیر و اربابان رجوع مشترک ، فرصت های مکانیزاسیون تبادل داده‌ها و استانداردهای بین المللی شناسایی شده و الزام تعامل الکترونیکی بنادر، حمل و نقل پایانه ها، راه آهن و گمرک جمهوری اسلامی ایران به وضوح در قالب یک  Port Community System تعریف شده است.
 
با اجرای طرح PCS در کلیه بنادر ، تبادل اطلاعات و مستندات بین اعضای PCS هر بندر با بندر دیگر از طریق سیستم مرکزی PAS(Port Authority System) که تحت نظارت و کنترل مستقیم ستاد مرکزی می باشد ، انجام خواهد شد . لذا یک نسخه از اطلاعات و مستندات الکترونیکی رد و بدل شده بین تمامی بنادر در PAS ستاد مرکزی باقی خواهد ماند که طی آن علاوه بر امکان تبادل اطلاعات بین اعضای PCS بنادر مختلف ، امکان نظارت و کنترل و گزارشگیری مدیریتی و آماری نیز بوجود خواهد آمد. همچنین با توجه به پذیرش رویکرد SOA (Service Oriented Architecture) در سازمان بنادر و PAS(Port Authority System) در ستاد مرکزی ، امکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در PCS بنادر نیز ایجاد خواهد شد،لذا کارکرد PAS عبارت است از :
- نظارت و کنترل ستاد مرکزی برتبادل اطلاعات و اسناد بین اعضای PCS بنادر
- ذخیره سازی و تجمیع اسناد و اطلاعات مبادله شده ، در صورت نیاز و استفاده از اطلاعات ذخیره شده برای گزارشگیریهای مدیریتی و آماری.
در این راستا هیئت وزیران طی موافقتنامه شماره 206485/39246 مورخ 19/12/86 در استان هرمزگان مبلغ پانزده میلیارد ریال به نسبت مساوی به گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی تخصیص داد. 
 
قانون اصلی فناوری اطلاعات :
 در چارچوب قانون و به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ، گردش اسناد و اطلاعات در صورت لزوم قانونی گردش اسناد ، می باید بدون انتظار برای آغاز گردش کار ارباب رجوع و کالا ، شروع شده و با نظارت مرجع معتبر
 (Port Authority ) برای استفاده سایر عوامل موجود در بندر ، در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
PCS عبارت است از سامانه ای که ابزار کنترلی و تامین کننده مزیت رقابتی Port Authority بوده و به کمک آن تامین ، توزیع ، تبدیل و منترل اطلاعات بین عوامل گمرک ، بهداشت ، پایانه ها ، راه آهن ، امور بندری ، امور دریایی ، ترمینال اپراتورها ، کشتیرانی .... و سایر ذینفعان در جامعه بندری را بر عهده دارد.
لذا از طریق بکارگیری PCS ، کلیه سیستمهای موجود در جامعه بندری به جای تبادل اطلاعات نقطه به نقطه ، از طریق یک سیستم مرکزی با یکدیگر در ارتباط خواهند بود و مطمئنا چنین تبادل اطلاعاتی متمرکزتر و دارای امنیت بالاتری خواهد بود.

PCS   از سه بخش اصلی جهت اجرای وظایف خود استفاده می کند:
 ·  PCS Message Hub
این بخش وظیفه بازگشایی و رمز گذاری و ذخیره سازی پیامها را برعهده دارد
 ·  Web Service
این بخش وظیفه سرویس دهی به Application های اعضای جامعه بندری با امنیت و شفافیت بالا را از طریق Web بر عهده دارد
 ·  Web Application
کلیه کاربرانی که با سیستم در ارتباط هستند از طریق این Application امکان ورود اطلاعات و اعمال تغییرات در داده ها را خواهند داشت.

 
در PCS لازم است از مدل های داده ای معتبر بین المللی شامل مدل داده ای  WCO و UNeDocs و معماری متمرکز استفاده شود.
   
محل اجرای پروژه :

  کلیه بنادر 

 ارتباط سیستم با سیستمهای دیگر :

 با توجه به مفهوم سامانه جامعه بندری PCS ، کلیه سیستمهای موجود در بندر و سازمانهای متعامل بایستی از طریق این سیستم با یکدیگر در ارتباط باشند که این مهم نیازمند بررسی و مطالعات فراوان بر روی همه سیستمها می باشد.